Century Invitational 9.2.17Byron vs Triton 9.7.17Varsity PhotosessionByron vs. Medford 9.11.17JV vs Kasson 9.12.17Byron vs Pine Island 9.14.17Heritage Christian Academy Varsity Tournament 9.16.17Byron vs Lourdes 9.21.17Byron vs Cannon Falls 9.26.17Byron vs Hayfield 9.28.17Byron vs Zumbrota Mazeppa 10.3.17Byron vs Kasson 10.06.17Byron vs Lake City  SENIOR NIGHT  10.12.17Byron vs Goodhue 10/17/17Byron vs Zumbrota Mazeppa Playoffs 10.26.17Byron vs Stewartville Mayo Civic 10.28.17